Tünetek, melyek megléte esetén fordulj hozzánk

Ne aggódj, semmi sincs kőbe vésve. Azonban a tünetek megléte esetén minél korábban kezdjük el a fejlesztést, annál könnyebben segíthetünk.

3 hó – 3 éves korban jelentkező tünetek:

Motoros

 • tartós táplálkozási/ szopási nehézség
 • eltérő izomtónus
 • megkésett / eltérő mozgásfejlődés
 • egyensúlyi gyengeség / zavar
 • aszimmetria a test két féloldalának használata között
 • csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
 • kóros együttmozgások spontán jelentkezései
 • finommotorika késése / éretlensége
 • beszédmotorika beindulásának késése

Pszichés-kognitív

 • alvászavar
 • észlelési funkciók gyengesége (látás, hallás, tapintás, stb.)
 • figyelem rövidsége, gyengesége
 • beszédértési problémák
 • kommunikációs igény kialakulásának késése / eltérése
 • megkésett beszédfejlődés
 • megkésett pszichomotoros fejlődés
 • szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
 • ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése
  szerepjáték megjelenésének hiánya -feladathelyzetbe nehezen hozható

Szociális

 • nehéz megnyugtathatóság
 • kötődés-zavarok (organikus oka is lehet)
 • együttműködési készség csökkent / kiszámíthatatlan volta
 • érzelmek megosztásának eltérő működése / hiánya
 • irányíthatóság nehézsége
 • tiltás meg nem értése / be nem tartása
 • akaratos, öntörvényű viselkedés
 • agresszió
 • autoagresszió
 • dührohamok

3-6 éves korban jelentkező tünetek:

Motoros

 • mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák
 • diszpraxia, apraxia
 • grafomotorika éretlensége
 • hanyag tartás
 • a szinkronfunkciók gyengesége
 • a motoros kontrollfunkciók

Pszichés-kognitív

 • sikertelen szobatisztaság
 • emlékezeti gyengeség
 • információ-feldolgozási zavar
 • egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
 • figyelemzavar
 • a belátáson / tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
 • az analógiás gondolkozás megjelenésének késése
 • testvázlat, lateralizáció, téri orientáció gyengesége
 • diszlexia / diszkalkúlia veszélyeztetettség

Szociális

 • nehezített beilleszkedési képesség
 • nehezített szabályfelismerés
 • nehezített szabályelfogadás
 • szabálykövetés kiszámíthatatlansága
 • leválások-kötődések dinamikájának eltérései
 • segítségadás elutasítása
 • feladathelyzetekből való kilépés
 • viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)
 • autizmus spektrum zavar

Kisiskolás korban jelenetkező tünetek:

Motoros

 • sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei

Pszichés-kognitív

 • tanulási zavar (olvasás, írás, számolás)
 • lassú, nehézkes tanulási tempó

Szociális

 • áldozat/ bohóc/ agresszor szerepek
 • az időbeosztás nehézségei